BASES

 

FLORITS. ART AL BARRI. 2017.
Concurs d’intervencions artístiques efímeres convocat per l’ASSOCIACIÓ BARRI ANTIC DE VALLS en col·laboració amb l’Ajuntament de Valls.

1. Presentació

Un dels objectius de l’Associació és treballar per difondre una imatge positiva del Barri Antic a tota la ciutadania. A través del concurs d’intervencions artístiques, l’Associació vol obrir la participació a persones i col·lectius de fora del Barri Antic, artistes i persones vinculades a qualsevol àmbit de la creació. D’aquesta manera, durant quinze dies, compartirem el nostre entorn amb persones que no hi estan vinculades.

2. Espais proposats

a) Carrer Gonzàlez Alba / Plaça dels Alls
b) Escales de la Peixateria
c) Carrer Muralla Sant Antoni / Tomàs Caylà
d) Final del carrer del Carme / Plaça del Carme
e) Plaça de les Escudelles
f) Carrers de Sant Antoni / Sant Francesc / Muralla Sant Francesc (darrera K de Valls)
g) Carrer del Call
h) Aparcament de Ca la Mateueta
i) Carrer del Pouet o Carrer de Santa Marina
k) Inici del carrer de Sant Antoni (ferros)
l) Font del carrer Sant Sebastià / Muralla de Sant Francesc
m) Arcs del celler del Paborde
n) Escales del carrer d’en Gassó

3. Bases del concurs

1. Es podran presentar artistes o col·lectius d’artistes i persones vinculades a les arts plàstiques, majors de 18 anys.

2. L’artista/concursant triarà entre els espais proposats per dur a terme la seva intervenció. En el cas que per un mateix espai hi hagi més d’una proposta guanyadora, el jurat es reserva el dret de reubicar els diferents projectes seleccionats.

3. Les intervencions s’hauran de realitzar entre els dies 18 i 22 d’abril de 2017, en els espais que l’organització triarà per a cada artista. Les intervencions hauran d’estar finalitzades abans de les 11h del dia 22 d’abril.

4. L’organització NO es farà càrrec dels desplaçaments i la manutenció dels participants.

5. No es podran presentar al concurs els membres de la junta de l’ASSOCIACIÓ BARRI ANTIC.

6. Es podran presentar persones individuals o formant equip. En el segon cas cada equip haurà d’escollir un representant.

7. Cada participant podrà presentar un màxim de tres propostes.

8. El jurat seleccionarà un màxim de 8 intervencions que participaran al concurs. Es cobriran les despeses d’execució de les obres seleccionades fins un màxim de 275€ a justificar. Les despeses es pagaran un cop desmuntada la instal·lació.

9. La documentació es presentarà indicant “Concurs: FLORITS. ART AL BARRI” per correu electrònic a l’adreça florits.artalbarri@gmail.com

10. Documentació a presentar amb pseudònim:
– Cada artista enviarà dos documents pdf en format DIN-A4 apaisat un amb les dades del concursant i l’altre amb el projecte (aquest segon pot ser format vídeo)
– Els documents portaran per nom: 1. dades-pseudònim.pdf 2. projecte-pseudònim.pdf
– En el primer document ha de constar-hi: nom del participant o representant (si es tracta d’un grup), DNI escanejat del participant o representant, telèfon i adreça electrònica i postal, breu resum de la trajectòria del sol·licitant i fotografies d’un projecte realitzat amb anterioritat.
– En el segon document ha de constar-hi:
Documentació gràfica i explicació conceptual de la proposta (màxim 20 línies).
Fitxa tècnica on es descriguin les característiques de la proposta i els materials necessaris.

11. Criteris de valoració
a) Aportació de qualitats al paisatge urbà i contribució a la millora de l’espai públic
b) Que la proposta posi en valor els objectius de l’Associació
c) Originalitat de la proposta
d) Durabilitat (durant els 15 dies que durarà la mostra)

12. Desenvolupament del concurs
a) A partir del dia 26 de gener s’inicia el termini d’inscripció, que finalitzarà el dia 16 de març a les 12 de la nit.
b) S’obrirà un període de consultes a partir de la publicació de les bases fins el mateix dia 16 de març. Les consultes es realitzaran a través del correu de contacte florits.artalbarri@gmail.com
c) El dia 18 de març es reunirà el jurat que triarà un màxim de 8 propostes.
d) El dia 20 de març es faran públics els noms dels artistes o equips seleccionats.
e) El muntatge es durà a terme entre el dia 18 i les 11h del dia 22 d’abril. L’organització no es responsabilitza dels desperfectes que es puguin ocasionar i es recomana el muntatge a darrera hora.
f) El 22 d’abril a partir de les 11h passarà el jurat, es recomana que l’artista faci una breu explicació de la intervenció al jurat. El mateix dia es farà la deliberació.
g) El mateix 22 d’abril a la tarda es farà la inauguració de la mostra.
h) Al llarg del dia 22 d’abril es podrà votar a les bústies que disposarà l’Associació en diferents comerços del Barri, per al guanyador del premi popular. També es podrá votar a través de la página de Facebook de l’Associació.
i) El 7 de maig es farà el lliurament de premis durant el transcurs del DINAR DE PRIMAVERA que organitza l’Associació.
j) Cada concursant es responsabilitzarà del desmuntatge de la seva intervenció i de la retirada del material emprat. El desmuntatge s’haurà fer a partir de les 17h del dia 7 de maig i haurà d’estar finalitzat abans de les 21h del dia 8 de maig.
k) Qualsevol canvi serà notificat als concursants a través de la pàgina web florits.wordpress.com i per mitjà del correu electrònic.

13. Membres del Jurat:
a) Núria Rion, artista plàstica i professora de l’Escola d’Art de la Diputació
b) Gemma Clofent artista plàstica
c) Gabriel Duch, escultor
d) Albert Gusi, artista
e) Blai Mesa, artista
f) Jordi París, director del Museu de Valls
g) 2 vots Associació Barri Antic representada per:
– Xavier Cendrós, arquitecte
– Medir Cucurull, fotògraf
– Montserrat Plana, llicenciada en Belles Arts
– Sònia Roca, arquitecta
– Elisenda Trilla, realitzadora audiovisual

14. Premis: El concurs té tres premis, dos concedits pel jurat i un altre a través del vot popular. El primer constarà de 1000€ (impostos inclosos), el segon 500€ (impostos inclosos) i el tercer un lot de productes valorat en 300€.

Anuncis