BASES

FLORITS. ART AL BARRI. 2018.

Concurs d’intervencions artístiques efímeres convocat per l’ASSOCIACIÓ BARRI ANTIC DE VALLS en col·laboració amb l’Ajuntament de Valls.

Presentació

Un dels objectius de l’Associació és treballar per difondre una imatge positiva del Barri Antic a tota la ciutadania. A través del concurs d’intervencions artístiques, l’Associació vol obrir la participació a persones i col·lectius de fora del Barri Antic, artistes i persones vinculades a qualsevol àmbit de la creació. D’aquesta manera, durant una setmana, compartirem el nostre entorn amb veïns i persones que no hi estan vinculades. FLORITS és simplement el nom del certamen, les propostes que s’hi presentin són de temàtica completament lliure.

Espais proposats

1) Plaça dels Alls
2) Escales de la Peixateria
3) Carrers de Sant Antoni / Sant Francesc (Darrera K de Valls)
4) Carrer del Call
5) Inici del carrer de Sant Antoni (Estructura de ferros)
6) Escales del carrer d’en Gassó
7) Carrer Sant Francesc  (Tanca pista esportiva)
8) Cantonada Carrers Santa Úrsula / Santa Marina

Bases del concurs

 1. Es podran presentar artistes o col·lectius d’artistes i persones vinculades a les arts plàstiques, majors de 18 anys.
 2. L’artista/concursant triarà entre els espais proposats per dur a terme la seva intervenció. En el cas que per un mateix espai hi hagi més d’una proposta guanyadora, el jurat es reserva el dret de reubicar els diferents projectes seleccionats.
 3. Les intervencions s’hauran de realitzar durant la setmana prèvia. Hauran d’estar finalitzades abans de les 11 del matí del dia 2 de Juny.
 4. L’organització NO es farà càrrec dels desplaçaments ni de la manutenció dels participants, els quals s’hauran de fer càrrec de tota la infraestructura necessària pel muntatge i desmuntatge de les instal·lacions.
 5. No es podran presentar al concurs els membres de la junta de l’ASSOCIACIÓ BARRI ANTIC.
 6. Es podran presentar persones individuals o formant equip. En el segon cas cada equip haurà d’escollir un representant.
 7. Cada participant o equip podrà presentar un màxim de tres propostes.
 8. El jurat seleccionarà un màxim de 4 intervencions que participaran al concurs. Si durant la deliberació resten dubtes sobre la intervenció o el seu muntatge el jurat haurà de poder posar-se en contacte amb els participants per poder esclarir-los.
 9. Els seleccionats rebran una dotació econòmica de 500€ que inclou les despeses d’execució de l’obra. La dotació econòmica es farà efectiva un cop l’artista hagi desmuntat l’obra, a partir del dia 11 de juny.
 10. La documentació es presentarà indicant “Concurs: FLORITS. ART AL BARRI” per correu electrònic a l’adreça florits.artalbarri@gmail.com
 11. Documentació a presentar:
  – Cada artista enviarà dos documents pdf en format DIN-A4 apaisat un amb les dades del concursan i breu curriculum artístic i l’altre amb el projecte (aquest segon pot ser format vídeo)
  – Els documents portaran per nom: 1. Dades.pdf 2. Projecte.pdf
  – En el primer document ha de constar-hi: nom del participant o representant (si es tracta d’un grup), DNI escanejat del participant o representant, telèfon i adreça electrònica i postal, breu resum de la trajectòria del sol·licitant i fotografies d’un projecte realitzat amb anterioritat.
  – En el segon document ha de constar-hi:
  Documentació gràfica i explicació conceptual de la proposta (màxim 20 línies).
  Fitxa tècnica on es descriguin les característiques de la proposta i els materials necessaris.
 12. Criteris de valoració
  a) Aportació de qualitats al paisatge urbà i contribució a la millora de l’espai públic
  b) Que la proposta posi en valor els objectius de l’Associació.
  c) Originalitat de la proposta i adequació a l’entorn
  d) Durabilitat (durant la setmana que durarà la mostra)
 13. Desenvolupament del concurs
  a) El termini de presentació de propostes finalitzarà el dia 20 de maig a les 12 de la nit.
  b) Si teniu consultes es resoldran a través del correu de contacte florits.artalbarri@gmail.com
  c) Els dies 21 i 22 de maig es reunirà el jurat, triarà un màxim de 4 propostes i es posarà en contacte amb els artistes seleccionats.
  d) El dia 23 de maig es faran públics els noms dels artistes o equips seleccionats.
  e) El muntatge es podrà dur a terme la setmana prèvia. L’organització no es responsabilitza dels desperfectes que es puguin ocasionar i es recomana el muntatge a darrera hora.
  f) El 2 de juny a partir de les 11h passarà el jurat, es recomana que l’artista faci una breu explicació de la intervenció al jurat. El mateix dia es farà la deliberació.
  g) El mateix 2 de juny a la tarda es farà la inauguració de la mostra.
  h) l llarg del dia 2 de juny es podrà votar a les bústies que disposarà l’Associació en diferents comerços del Barri, per al guanyador del premi popular. També es podrá votar a través de la página de Facebook de l’Associació.
  i) l llarg del dia 2 de juny es podrà votar a les bústies que disposarà l’Associació en diferents comerços del Barri, per al guanyador del premi popular. També es podrá votar a través de la página de Facebook de l’Associació.
  j) Cada concursant es responsabilitzarà del desmuntatge de la seva intervenció i de la retirada del material emprat. El desmuntatge s’haurà fer a partir de les 17h del dia 10 de maig i haurà d’estar finalitzat abans de les 21h del dia 11 de maig.
  k) Qualsevol canvi serà notificat als concursants a través de la pàgina web florits.wordpress.com i per mitjà del correu electrònic.
 14. Membres del Jurat:
  a) Núria Rion, artista plàstica i professora de l’Escola d’Art de la Diputació
  b) Gemma Clofent artista plàstica
  c) Gabriel Duch, escultor
  d) Albert Gusi, artista
  e) Blai Mesa, artista
  f) Jordi París, director del Museu de Valls
  g) 2 vots Associació Barri Antic representada per:
  – Xavier Cendrós, arquitecte
  – Medir Cucurull, fotògraf
  – Montserrat Plana, llicenciada en Belles Arts
  – Sònia Roca, arquitecta
  – Elisenda Trilla, realitzadora audiovisual
 15. Premis: El concurs té dos premis, un concedit pel jurat i un altre a través del vot popular. El primer constarà de 500€ (impostos inclosos), i el segon un lot de productes valorat en 300€.
 16. L’organització serà l’encarregada de resoldre qualsevol tema o imprevist no contemplat en aquestes bases.
Anuncis