ASSOCIACIÓ BARRI ANTIC

L’Associació Barri Antic de Valls, va tornar a l’activitat fa un any amb l’objectiu de cohesionar socialment el centre històric i transmetre una imatge en positiu del barri més degradat de la ciutat de Valls. Som una associació de veïns oberta a tota la ciutadania, que vol que el Centre Històric recuperi la centralitat perduda al llarg de molts anys de polítiques errònies per part de les administracions.
Som una associació coneixedora de la problemàtica del barri, pobresa, marginalitat, edificacions degradades… però també una xarxa importantíssima de persones que treballen de forma solidària per visibilitzar un barri ric en diversitat, patrimoni i possibilitats.
Al llarg d’aquest primer any de la nova etapa de l’Associació Barri Antic, hem posat en marxa un procés participatiu per reclamar que l’aparcament dissenyat per l’Ajuntament, per ocupar provisionalment el solar destinat al futur Centre Cívic del barri, sigui un espai digne. Hem realitzat trobades veïnals un cop per trimestre, sessions de cinema a la fresca per petits i grans, sortides per conèixer realitats semblants a la nostra, hem col·laborat amb mostres de cinema, fires d’artistes, etc.
La nostra associació seguirà treballant per transmetre una imatge positiva del barri i augmentar l’autoestima dels seus veïns, al mateix temps que vetlla perquè les polítiques que s’hi apliquen siguin gestionades amb coherència.

Anuncis